PREDSLOV
dot-pattern

Ľudia potrebujú prístup k dostupnej a kvalitnej odbornej starostlivosti. Preto je dôležité do budúcnosti pochopiť a osvojiť si moderný koncept starostlivosti o pacienta.

Všadeprítomný internet a sociálne médiá slúžia na špecifický účel – marketing, avšak cieľom by malo byť aj vzdelávanie, vnímanie s cieľom prehĺbiť empatiu voči potrebám našich pacientov. Plánované platformy pacientov a telemedicína budú v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu, pretože veľká väčšina pacientov potrebuje zachovať kontinuitu zdravotnej starostlivosti aj po prepustení z nemocnice.

Na úšpešné dosiahnutie stanoveného cieľa sa musí posilniť vzájomná aktívna spolupráca z oblasti ošetrovateľstva, lekárskej zdravotnej služby ako aj študentov v posledných ročníkoch klinického štúdia medicíny a ošetrovateľstva.

Nesmieme zabudnúť, že osobný kontakt s pacientom je nadradený, pokiaľ ide o tzv. definitívne plánovanie terapeutických postupov.

Do budúcnosti je otázkou, ako by technické riešenia a digitalizácia mohli uľahčiť a z efektívniť starostlivosť pacientov po prepustení z nemocničného prostredia.

quoteLiečebné procesy sa v priebehu posledných rokov zmenili: dĺžka pobytu sa skrátila, rozhodnutia o terapii sa často dajú robiť rýchlejšie a cielenejšie. Napriek špičkovej lekárskej starostlivosti sa však často prehliada jeden dôležitý aspekt: Naši pacienti sú individuálni ľudia so strachom, obavami a túžbou po empatickej starostlivosti. Avšak do nášho portfólia rozhodnutí patria aj príbuzní, ktorí sa chcú s nami rozprávať, respektíve chcú vedieť, čo treba urobiť a ako postupovať.“

My vieme, že sme lekári ale nesmieme zabúdať, že sme aj ľudia a budúci pacienti!

Peter Weibl

Peter Weibl

G.Prof.Dr.
Peter WEIBL,
PhD, Doc (SK)

Primár Urologického oddelenia
Landesklinikum – Korneuburg
arrow-down
dot-pattern-green

G.Prof.Dr.
Peter WEIBL,
PhD, Doc (SK)

Primár Urologického oddelenia
Landesklinikum – Korneuburg
title about
Ako sa môžete
objednať ?
00421 905690 111
Uroclinic s.r.o., Partizánska 2, Palisady, Bratislava
dot-pattern

Korneuburg, Rakusko

G.Prof.Dr.Peter Weibl, PhD, Doc (SK)
V súčastnosti pôsobí ako primár Urologického oddelenia v rakúskom Korneuburgu.

Univerzitna nemocnica AKH, Vieden

Zároveň je koordinátorom výučby pre študentov v odbore urológia a hosťujúcim profesorom (G.Prof) Univerzitnej nemocnice AKH vo Viedni.

Uroclinic s.r.o., Partizáska 2, Palisády, Bratislava

Poskytuje konzultačné sluzby, second opinion, plánovanie konzervatívnej a chirurgickej liečby.

title-works
quoteEmpathy is the essential part of a successful therapy. quote
Peter Weibl
G.Prof.Dr.Peter Weibl, PhD, Doc (SK)

Resumé

Svoju základnú špecializáciu získal na Urologickom oddelení v Petržalke v Bratislave. Následne absolvoval niekoľko zahraničných štáží a školení zameraných na liečbu onkologických ochorení a rekonštrukčné techniky v urológii. Samozrejmosťou je, po celý čas, jeho vedecko-publikačná činnosť, prostredníctvom ktorej získal niekoľko medzinárodných ocenení. Na základe získaných skúseností a uvedených skutočností sa mu v roku 2009 otvorili dvere prestížnej Urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice – AKH vo Viedni.

Počas 7 rokov na Urologickej klinike vo Viedni, pôsobil dva roky (2013-2015) ako vedúci oddelenia. Ako zástupca primára na Urologickej klinike v Korneuburgu, pôsobí od roku 2017, ktoré je hlavným výukovým strediskom a centrom pre manažment mužskej inkontinencie v Rakúsku.

Centrom jeho hlavného záujmu sú predovštetkým komplexné ochorenia urogenitálneho traktu, ktoré si vyžadujú často špecifické diagnostické, operačné riešenia a rekonštrukcie. Doc. Weibl sa snaží liečiť pacientov podľa najnovších poznatkov a usmernení Európskej a Americkej urologickej spoločnosti. Lieči spektrum pacientov s rakovinou prostaty, močového mechúra, obličiek, s obličkovými kameňmi, močovou inkontinenciou, dysfunkciou močového mechúra a zúženinami močovej trubice. Ďalšou špecifickou oblasťou záujmu je populácia mužov s andrologickými problémami (špeciálne tie, ktoré si vyžadujú rekonštrukčné operácie penisu pre benígne a malígne ochorenia, ako sú karcinóm penisu, erektilná dysfunkcia, zakrivenia penisu v dôsledku Peyroneho choroby, alebo kongenitálnej deviácie a malý penis).

Taktiež sa venuje neinvazívnym formám liečby v onkologií, ako je “aktívne sledovanie”, alebo alternatívne postupy u vysoko rizikových pacientov.

Let’s start
working
together!
peter weibl picture

Ako sa môžete objednať ?
pweibl@yahoo.com

Private office Korneuburg
Bisamberger Str. 14/ 3.Stock / Tür 14
2100 Korneuburg
+43 (0) 664 950 36 98

divider

Uroclinic s.r.o.,
Partizánska 2, Palisady, Bratislava
+421 (0) 905 690 111

weibl peter