G.Prof.Dr.
Peter WEIBL,
PhD, Doc (SK)

Primár Urologického oddelenia
Landesklinikum – Korneuburg
title spectrum
Ako sa môžete
objednať ?
00421 905690 111
Uroclinic s.r.o., Partizánska 2, Palisady, Bratislava
dot-pattern

 • Komplexné urologické vyšetrenie
 • Urologické and uro-onkologické konzultácie a plánovanie operačnej liečby pre nádorové ochorenia.
 • Andrológia - (liečba erektilnej dysfunkcie, chirurgická korekcia zakrivení penisu na podklade “Induratio penis plastica/Peyroneho choroby” a kongenitálnej deviácie)
 • Estetická chirurgia penisu (predĺženie a celkové zväčšenie penisu / liposukcia a následný transfer autológneho tuku za účelom zväčšenia hrúbky penisu)
 • Kozmetická cirkumcízia
 • Minimálne invazívna diagnostika a liečba konkrementov močovocých ciest
 • Diagnostika liečba benígnych urologických ochorení
 • Menšie a rozsiahle komplexné chirugické výkony v lokálnej a celkovej anestézii
 • “Second opinion – druhý názor” poradenstvo pri nejednoznačných, zriedkavých nálezoch a komplexných ochoreniach, ktoré si vyžadujú špecifické chirurgické riešenie
 • “Aktívne sledovanie” nádorových ochorení
title-Main surgical emphasis

Laparoskopické operácie

 • Laparoskopická nefrektómia (odstránenie obličky)
 • Laparoskopická parciálna nefrektómia pre nádorové ochorenie (s cieľom odstrániť iba nádor a zachovať zdravú časť obličky)
 • Otvorená nefrón-záchovná operácia pre komplexné a komplikované nádory obličiek
 • Otvorená nefrektómia pri lokálne pokročilom alebo metastatickom postihnutí pre karcinóm obličky
 • Otvorená nefrektómia s trombektómiou (odstránením nádorovej zrazeniny v oblasti vena renalis, vena cava inferior)
 • Laparoskopická plastika obličkovej panvičky pre vrodenú hydronefrózu
 • Laparoskopická a otvorená radikálna prostatektómia (odstránenie prostaty pre karcinóm)
 • Laparoskopická a otvorená radikálna cystoprostatektómia s deriváciou moču, alebo náhradou močového mechúra tentkým črevom
 • Ortotopická náhrada močového mechúra s použitím appendixu ako náhrady excidovanej časti močovej trubice (v prípade inkontinencie moču, pacienti postupujú implantáciu umelého zvierača v druhom sedení).
 • Paliatívna derívácia moču u vysoko rizikových pacientov

Minimálne invazívne endoskopické výkony

 • Transuretrálna resekcia prostaty
 • Transuretrálna resekcia nádoru močového mechúra
 • Endoskopická liečba kameňov (nephro/uretero/cystolitiázy)

Mužská inkontinencia

 • Implantácia klasického umelého zvierača (AMS 800) a ďalších moderných systémov pre únik moču

Rekonštrukčná chirurgia

Zúženiny močovej trubice
 • a- Tzv resekčná plastika s odstránením časti poškodenej trubice a následne vykonanie “end to end” anastomózy
 • b- Substitučné plastiky močovej trubice pomocou bukálnej sliznice alebo kožného štepu na cievnej stopke
Zakrivenie a deviácie penisu
 • a- Moderné plikačné techniky (STAGE)
 • b- Egydiova technika- parciálnej incízie a excízie plaku s následnou implantáciou voľného transplantátu
Rekonštrukčné výkony na penise a miešku
 • a- Organ šetriace výkony (excízia ložiska, glansektómia, parciálna penektómia s rekonštrukciou žaluďa/neo-žaluďa, totálna amputácia)
 • b- Čiastočný alebo totálny resurfacing glansu (žaluďa)
 • c- Rekonštrukcia neo-glansu s použitím voľného kožného štepu (STSG – split thickness skin grafting)
 • d- Zväčšenie a predĺženie penisu
 • e- Zmenšenie žaľuda penisu
 • f- Chirurgická korekcia zúženej prekožky penisu (s cieľom čiastočného zachovania, alebo kompletného odstránenia)
 • g- Rekonštrukcia krátkej uzdičky
 • h- Skrotoplastika – plastická redukcia obsahu mieška
 • i- Implantácia testikulárnej protézy
 • j- Implantácia penilnej protézy
 • k- Chirurgická liečba erektilnej dysfunkcie na podklade venózneho “leaku”
Zúženiny močovodu s následnou implantáciou, rekonštrukciou, “Boari flap/Taping”, resp. náhradou tenkým črevom
Let’s start
working
together!
peter weibl picture

Ako sa môžete objednať?
pweibl@yahoo.com

Private office Korneuburg
Bisamberger Str. 14/ 3.Stock / Tür 14
2100 Korneuburg
+43 (0) 664 950 36 98

divider

Uroclinic s.r.o.,
Partizánska 2, Palisady, Bratislava
+421 (0) 905 690 111

weibl peter