G.Prof.Dr.
Peter WEIBL,
PhD, Doc (SK)

Primár Urologického oddelenia
Landesklinikum – Korneuburg
title about
Ako sa môžete
objednať ?
00421 905690 111
Uroclinic s.r.o., Partizánska 2, Palisady, Bratislava
dot-pattern

OSOBNÉ ÚDAJE

Národnosť: slovenská
Dátum narodenia: 13. mája 1975
Jazyky: Angličtina, Nemčina
Kontakt::
00421 905 690 111 (Slovensko)
0043 676 5727066 (Rakúsko)
pweibl@yahoo.com

2007
Odborná špecializácia v uro-onkológii

9.12.2005
Získaný diplom – špecializácia v urológii

2003 – 2005
Špecializácia v urológii – Atestácia II.stupeň

2000 – 2003
2003 Špecializácia v urológii – Atestácia I.stupeň

1994 – 2000
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1990 – 1993
Gymnázium Einsteinova Bratislava, Slovensko

od 02/2022
primár Urologického oddelenia v Korneuburgu

od 10/2017
Hosťujúci profesor (G. Prof.) Lekárskej univerzity vo Viedni - koordinátor pre štúdium v odbore urológia (od októbra 2017)

od 10/2017
Zástupca primára Urologického oddelenia v Korneuburgu

od 05/2015
Urologické oddelenie, Výukové stredisko Lekárskej Univerzity vo Viedni, Korneuburg, Rakúsko

11/2011
Získaný vedecko-akademický titul doc. - Venia Legendi – Habilitačná téma: „Aktuálne dilemy a kontroverzie v diagnostike a aktívnom sledovaní malých solídnych a cystických nádorov obličiek“

4/2009 – 4/2015
Urologická klinika, Lekárska univerzita vo Viedni, AKH – Allgemeines Krankenhaus, Viedeň, Rakúsko – „senior consultant“ od roku 2012

12/2007
Získanie vedecko-akademického titulu - PhD - Slovenská lekárska univerzita Bratislava, Téma: "Kritické prístupy pri diagnostike a liečbe symptomatických a komplexných cýst obličiek"

2005 – 2009
Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica-Petržalka, Bratislava - Urológ

2000 – 2005
Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica-Petržalka, Bratislava - Sekundárny lekár

Doc., MUDr., PhD, urológ / andrológ, uro-onkológ

G.Prof. – hosťujúci profesor Lekárskej fakulty vo Viedni

Oddelenie urológie, Landesklinikum Korneuburg, Rakúsko (od apríla 2015 - súčasnosť)
- Od roku 2017 zástupca primára do januára 2022.
- Od februára 2022 - pôsobí aktuálne ako primár.

Hosťujúci profesor (G. Prof.) Lekárskej univerzity vo Viedni - koordinátor pre štúdium v odbore urológia (od októbra 2017)

Urologická klinika, Lekárska fakulta - Viedeň, AKH, Wahringer Gurtel 18, Rakúsko (od apríla 2009 do apríla 2015)

Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica-Petržalka, Antolská 11, Petržalka, Bratislava (od 4. decembra 2000 do apríla 2009)

Uro-Clinic s.r.o., Partizánska 2, Palisády, Bratislava (od augusta 2010 - súčasnosť)

Diagnóza a liečba nádorov obličiek, močového mechúra a taktiež zriedkavých nádorov v urológii.

Rekonštrukčné operácie močového traktu, močovej trubice a penisu

Minimálne invazívne endoskopické a laparoskopické operácie

Inkontinencia muža – implátacie širokého spektra umelých zvieračov

Člen redakčnej rady v Českej urológii

Člen etickej komisie Lekárskej univerzity vo Viedni (do roku 2015)

Členom uro-onkologického panelu pre liečbu nádorových ochorení obličiek, močového mechúra a prostaty na Urologickej klinike vo Viedni - (do 4. 2015), ť.č. v Korneuburgu

Recenzent pre časopisy -World Jornal Urology a Scandinavian Journal of Urology

Aktívny člen "Mediterranean and Gulf Urological Forum Commitee"

Koordinátor pre štúdium v odbore urológia/andrológia (hosťujúci profesor Lekárskej univerzity vo Viedni)

Absolvent „Leadership“ programu - Landesklinikum Holding Niederösterreich / Dolné Rakúsko

Autor a spoluator vyše 140 publikácii / abstraktov v domácich a zahraničných vedeckých časopisov

Google scholar citačný index: >400

Salzburg Cornell Semináre v urológii -15.-20.12.2002

Weil Cornell - Seminár EAU - Masterclass - 20.-26.08. 2004

Urologická klinika, Lekárska fakulta -Viedeň, AKH, Rakúsko - máj 2004

EUREP - Program vzdelávania európskych urologických rezidentov - 5.-10.September 2005

Urologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - október 2005

Urologická klinika, Lekárska fakulty - Viedeň, AKH, Rakúsko - september 2006

„Masterclass“ zameraný na liečbu nádorových ochorení v urológii, Barcelona - október 2006

Mansoura University Hospital, Egypt – Praktické školenie zamerané na rekonštrukčnú chirurgiu v urológii - marec 2010

Mansoura University Hospital, Egypt - Školenie zamerané na chirurgickú liečbu o invazívnom karcinóme močového mechúra a rekonštrukčné techniky derivácie moču - september 2011

Vedúci lekár na Urologickej klinike, AKH Viedeň; (oddelenie C / D) v období (2014-2015)

Spoluzakladateľ a garant- Uroclinic s.r.o., Partizanska 2, Palisády, Bratislava, Slovenská republika

Zástupca primára na Urologickom oddelení, Landesklinikum Korneuburg, Rakúsko (od októbra 2017)

G. Prof. medicínskej univerzity vo Viedni - koordinátor pre štúdium v odbore urológia (od októbra 2017)

Ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu - na 35. kongrese EAU, 2020 „European Association of Urology Best Video Prize”

Cena za najlepšiu posterovú prezentáciu – na 34. kongrese EAU, 2019 “European Association of Urology Best Poster in the session “Old and new slings and things for male incontinence”

Ocenenie za najlepšiu prezentáciu posteru na 18. Stredoeurópskom stretnutí EAU - CEM 2018

Prvá cena za najlepšiu prezentáciu abstraktu na 15. „Central European Meeting-CEM“ v Budapesti 2015.

Prvá cena na Rakúskej urologickej spoločnosti (Preis für die Präsentation am der Fortbildungstagung der ÖGU v Linzi am 7.11.2009)

Cena Mateja Bella za najlepšiu knižnú monografiu v oblasti prírodných a lekárskych vied v roku 2008 –Breza a spol. “Nádory obličiek”

Prvá cena (Karl Storz) - za najlepšiu prezentáciu abstraktu na 7. CEM 2007.

Prvá cena za najlepšiu prezentáciu na kongrese Českej urologickej spoločnosti 2006.

Prvá cena za najlepšiu prezentáciu abstraktu na 6. CEM 2006.

Prvá cena Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2006

Člen európskej urologickej spoločnosti

Člen slovenskej urologickej spoločnosti

Člen rakúskej urologickej spoločnosti

Člen laparoskopickej sekcie rakúskej urologickej spoločnosti

Aktívny člen Stredomorského urologického výboru – „Mediterranean and Gulf Urological Forum Commitee“

Člen európskej spoločnosti pre sexuálnu medicínu (ESSM)

Let’s start
working
together!
peter weibl picture

Ako sa môžete objednať?
pweibl@yahoo.com

Private office Korneuburg
Bisamberger Str. 14/ 3.Stock / Tür 14
2100 Korneuburg
+43 (0) 664 950 36 98

divider

Uroclinic s.r.o.,
Partizánska 2, Palisady, Bratislava
+421 (0) 905 690 111

weibl peter